alergijske reakcije Tag

Prikladnost Zubni implantati prikladni su za sve zdrave ljude te ljude s kontroliranim kroničnim bolestima. Alergijske reakcije Zubni implantati su izrađeni od čistog titana. Alergija na titan je toliko rijetka da je dokumentirano samo par slučajeva. Rizici i komplikacije Kao i kod svih zahvata, postoji određeni rizik i kod implantacije. Eventualne komplikacije ovise o mnogo faktora uključujući i područje na kojem se ugrađuje implantat. U većini slučajeva komplikacije koji mogu nastati su kratkoročne te ih se lako kontrolira. Problemi mogu uključivati oticanje, bol, hematom… Postoji mogućnost...