Sky UVE

Brojni pacijenti žele imati fiksne nadogradnje. Često, oni ne mogu osigurati odgovarajuću skrb takvih mostova i stoga moraju imati djelomično mobilne nadoknade.

 

Sky UVE – bez naprezanja – ekonomično – estetski

Sky UVE pruža mogućnost izrade djelomično mobilne nadoknade bez stresa, koristeći modularni sustav koji omogućava uštedu laboratorijskog vremena u toku izrade vijčane restauracije.

 

Okviri na licu mjesta jamče se pasivno stajanje i dugotrajnost čak i velikih ispuna.

 

Pri odabiru materijala okvira mogu se uzeti u obzir financijske mogućnosti pacijenta, jer se mogu se koristiti svi materijali – uključujući i cirkonij, titan, zlato i ne-plemenite metala.

 

Savršen estetika može se postići kombinacijom visio.lign faseta bez obzira na okvir materijala koji je odabran.