miniSKY FRP

Osnova uspješanog planiranja implantata

Pouzdane i ponovljive fiksacije skeniranja i bušenja predloška na modelu za planiranje i an licu mjesta je preduvjet za preciznost 3D-planiranja implantata u bezuboj čeljusti.

 

Implantati smanjenog promjera

Ovaj problem je riješen elegantno s miniSKY FRP planiranjem implantata. Ubacuju se kako bi se izbjegle složene operacije i kako bi ostvarili fiksne referentne točke (FRP) u čeljusti i na modelu, zahvaljujući svojoj loptastoj glavi oni osiguravaju pouzdanu fiksaciju predložaka.

 

Na taj način se osigurvaju točnije vrijednosti protetskih podataka kod skeniranja predloška za potrebe 3D planiranja usadaka koji se mogu precizno prenijeti na bušenje predložka. Osim toga, predložak za bušenje se može ukloniti na kratko vrijeme tijekom operacije i precizno postaviti kasnije.

 

Postojeći nadomjesci mogu biti fiksni s miniSKY FRP planiranjem implantata, te pomoći pacijentu uživati ​​u blagodatima implantata od samog početka tretmana.