MKZ Primer

MKZ Primer

Za kondicioniranje svih metalnih NPM legura i titana, cirkonij dioksida, aluminij oksida i spinell keramike.

Category:

MKZ Primer se koristi za kondicioniranje svih metalnih NPM legura i titana, cirkonij dioksida, aluminij oksida i spinell keramike. Na taj način se postižu kemijske veze s kompozitom poput crea.lign-a. Prema tome, MKZ Primer je savršeno pogodan za oblaganjem individualnih upornjaka.