haptosil D

haptosil D

Najčešće se koristi u kombinaciji s drugim visio.sil silikonima za dodatnu stabilnost materijala.

Category:

haptosil D je dodatno stvrdnjavajući gnječeni silikon s tvrdoćom od 90 Shore A. Koristi se za izradu egzaktnih i stabilnig ključeva. haptosil D najčešće se koristi u kombinaciji s drugim visio.sil silikonima kako bismo dobili dodatnu stabilnost tih materijala.