Glave za ispiranje

Odljevni kanali i glave za ispiranje za sve tehnike lijevanja koje osiguravaju homogene, uniformne i predvidljive rezultate.

Glave za ispiranje za vakuumsko i centrifugalno lijevanje. Kako zrak ostaje u glavi za ispiranje, struktura visoke gustoće osigurava vrhunske rezultate lijevanja.

spul_glave-za-ispiranje_1_tablica

spul_glave-za-ispiranje_1_1

Držač pomaže pričvrstiti glavu za ispiranje