Više od dvije stotine sudionika okupilo se 18. i 19. ožujka u splitskom hotelu „Le Meridien Lav“ na danima Bredent grupe, čija je glavna tema bila imedijatna „restauracija temeljena na fiziološkim aspektima protetike“. Doktori znanosti, profesori i stomatolozi iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije i drugih zemalja sudjelovali su na radionicama i stekli nova iskustva u implantoprotetskoj terapiji temeljenoj na inovativnom konceptu potpomognutu najsuvremenijim tehnologijama.

20160318bredentdayssplit(34)
20160318bredentdayssplit(34)
« 1 od 40 »

Za vrijeme dana Bredent grupe prikazane su sve dostupne mogućnosti temeljene na 40-to godišnjem iskustvu u implantologiji. Cilj kongresa bio je prikazati sudionicima najsuvremenije aspekte imedijatne restauracije.

„We are one“

Generalni manager bredent grupe, Gerald Micko, istakno je ulogu bredentovih koncepata i inovativnih rješenja u dentalnoj medicini koji su ne samo potpora stomotolozima i zubnim tehničarima, nego i jamstvo u očuvanju i rehabilitaciji pacijantovog oralnog zdravlja.

Nakon radionica „Sky fast & fix therapy kod bezube čeljusti“ i „HELBO antimikrobna fotodinamska terapija (aPDT)“, tijekom dvodnevnog kongresa, brojni stručnjaci prikazali su korisne i poučne primjere iz vlastite prakse.

Na kongresu su, među inima, sudjelovali prof. dr. sc. Davor Katanec i prof. dr. sc. Darije Plančak, koji su kao najvažniju temu bredent dana istaknuli prezentaciju implantoprotetske terapije i novih materijala. Dojmove koje su ponijeli sa dana bredent grupe u Splitu donosimo u nastavku:

prof. dr. sc. Katanec: Novi materijali i tehnologije donose zadovoljstvo pacijenata

Kao iznimno korisne teme za sudionike bredent dana u Splitu istaknuo bih implanto-protetske rehabilitacije, prezentaciju Fast & Fix sistema, primjere augmentacije, povećanja koštanog remena i protetskih suprastruktura. Prof. dr. Hakan Ozyuvaci, dr. Miodrag Šćepanović i Dmitry Bulgin MD, govorili su o izazovima kirurških zahvata u implatologiji te prednostima koje donose novi materijali. Mogućnosti u implantoprotetskoj restauraciji,  povećanje grebena, rekonstrukcija baze u koju su ugrađuju implantati, kao i sama dijagnostika s novim tehnologijama i pratećim softverom, u dentalnoj medicini su izuzetno važni i za preciznost i plan terapije.

Posebno bih istaknuo predavanja dr. Šćepanovića o novim materijalima, te prikaz protetskog dijela ugradnje novih implantata i BioHPP. Novi materijali i nove tehnologije pacijentima će donijeti zadovoljstvo. Koncept fast & fix je apsolutna revolucija, posebno kod starijih pacijenata koji će s novim zubima odmah moći gristi jabuku.

prof. dr. sc. Plančak: Bredent daje priliku mladim praktičarima

Na danima Bredent grupe u Splitu imali smo odličan izbor predavača. Prije svega, iznimno korisno bilo je naučiti nešto o novim materijalima, s kojima nemamo puno iskustva poput BioHPP-a i ljuskica. Kao praktičari, puno puta smo se ‘opekli’ koristeći nove, nedovoljno poznate materijalima. Ovdje smo ih imali priliku bolje upoznati, a to nam je vrlo važno.

Prikaz implantoprotetske terapije, koji je pokrio i kirurška faza i protetsku fazu, bio je vrlo dobar. Nedostajao je jedino paradontološki aspekt, koji je djelomično bio pokriven s fotodinamskom terapijom. Drago mi je da su predavači govorili na nivou praktičara, a posebno veseli što je Bredent dao priliku i mladim praktičarima da nam pokažu svoja iskustva, jer oni rijetko dobiju takvu priliku.

HELBO – višestruka korist za pacijente

Paradontne bolesti su pošast, a tu je i perimplantitis. Na kongresu su prikazane brojne prednosti bredentove HELBO antimikrobne fotodinamske terapije, od paradontologije i okirurgije do rješavanja problema koje je vrlo stručno i precizno u svom predavanju objasnila dr. sc. Ivona Bago Jurić. Pacijenti trebaju shvatiti da im je HELBO terapija korisna i potrebna, posebno na području paradontologije i perimplantologije.